Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παπακωνσταντίνου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Χατζηβεώτης
Γραμματέας
Νικόλαος Πετράνης
Ταμίας
Καραμαγκιόλα Βασιλική
Μέλη
Φωτεινή Καραγκούνη
Μαρίνα Παπά
Θρασύβουλος Σφέϊκος
Εκπρόσωποι στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Αυγέρης Αριστείδης
Γεώργιος  Λάμπρου