Επικοινωνία | |
Μήνυμα Προέδρου | Όργανα Συλλόγου | Σκοπός | Αποφάσεις
Μέλη | Νομοθεσία | Δικαιολογητικά - Άδειες | Επαγγελματικά Θέματα | Επιστημονικά Θέματα
Οδοντίατροι Καρδίτσας | Αγωγή Στοματικής Υγείας |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Εγγραφή Οδοντιάτρου στον Οδοντιατρικό σύλλογο Καρδίτσας

 

Η εγγραφή προαπαιτεί:

Α. Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Β. Προεγγραφή στο ΕΤΑΑ τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ)

  • Πληροφορίες:
  • Γραφείο ΕΤΑΑ τ. Υγειονομικών Καρδίτσας
   • Καζαμπάκα 4 (Πλ. Δικαστηρίων - 2ος Όροφος)
   • 431 00 Καρδίτσα
  • Τηλ.: 24410 47094 - Fax: 24410 47095
  • Ώρες κοινού: Καθημερινά 09.30 - 13.30 (Παρασκευή έως 13.00)

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής υποβάλλονται:

 1. Αίτηση εγγραφής στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας
 2. Αντίγραφο του πτυχίου
  • Προκειμένου περί πτυχιούχων εξωτερικού προερχομένων από κράτη μέλη της Ε.Ε., επίσημη μετάφραση του επαγγελματικού τίτλου.
  • Προκειμένου περί πτυχιούχων εξωτερικού προερχομένων από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., βεβαίωση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναγνώρισης του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου
 3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 4. Απόδειξη προεγγραφής στο ΕΤΑΑ τομείς Υγειονομικών
 5. Καταβολή δικαιώματος εγγραφής (καταργήθηκε σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.)
 6. Καταβολή ετήσιας συνδρομής (για το έτος 2011 είναι €120,00)
 7. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υπάγεστε στις περιπτώσεις των άρθρων 5,6 και 7 του Α.Ν. 1565/39
 8. Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1026/80 (Έντυπο χορηγείται από τον Σύλλογο)
Σημείωση

Με την ευκαιρία πληροφορούμε ότι:
1.Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.1026/80 απαγορεύεται η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος από οδοντίατρο πριν από την εγγραφή του στην δύναμη του Συλλόγου της περιφέρειας του.
2. Τα παραπάνω ισχύουν για τους Έλληνες, τους ομογενείς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να απευθύνονται στο σύλλογο.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   

Τελευταία Ενημέρωση: 22.03.2015

Αρχή | Όροι χρήσης | ©2011- Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας


Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας